0213301166 / 0726688692 office@ecosimplexnova.ro

ECO SIMPLEX NOVA este atestata de Ministerul Mediului in urmatoarele domenii de expertiza:

Evaluator Principal pentru elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului, Certificat de Atestare – cod numeric: R-EIM – 10 – 73/22.10.2008

Auditor Principal pentru elaborarea Bilanturilor de Mediu, Certificat de Atestare – cod numeric : R-BM – 12 – 72/22.10.2008

Certificat de Atestare nr. 284. pentru:

– intocmirea studiilor hidrogeologice

– elaborarea documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor

CERTIFICAT NR. 7441/16.09.2009 – certifica organizatia ca are implementat si mentine un sistem de management al calitatii conform conditiilor din standardul ISO 9001/2008 – pentru activitatile :

– efectuare de masuratori privind calitatea factorilor de mediu

– consultanta de specialitate in domeniul protectiei mediului

CERTIFICAT NR. 2727/16.09.2009 pentru sistemul de management de mediu conform conditiilor din standardul SR EN ISO 14001/2005 (ISO 14001/2004) – pentru activitatile :

– efectuare de masuratori privind calitatea factorilor de mediu

 – consultanta de specialitate in domeniul protectiei mediului

Evolutia pozitiva a societatii este recunoscuta de organisme nationale si internationale, printre care: Consiliul National al IMM din Romania, Uniunea Europeana a IMM, Asociatia Mondiala a IMM, Consiliul European pentru IMM.