0213301166 / 0726688692 office@ecosimplexnova.ro

Autorizații de mediu

Elaborare documentații și studii pentru obținerea Avizelor / Acordurilor de mediu:
  • Evaluări de mediu pentru planuri și programe cu efecte semnificative asupra mediului;
  • Memorii tehnice pentru toate tipurile de investiții;
  • Studii de evaluare a impactului asupra mediului.
Elaborare documentații și studii pentru autorizarea activităților cu impact redus sau semnificativ asupra mediului
  • Fișe de prezentare si declarație;
  • Bilanțuri de mediu;
  • Studii de evaluare a riscului.
Elaborare de documentații și studii pentru obținerea autorizațiilor integrate de mediu
  • Formular de solicitare
  • Raport de amplasament
  • Bilanț de mediu
  • Proiect de program pentru conformare