0213301166 / 0726688692 office@ecosimplexnova.ro

Despre noi

De la inființare și până în prezent, ECO SIMPLEX NOVA a cunoscut o evoluție continuă, politica ei fiind orientată către promovarea investițiilor in domeniile: resurse umane, tehnologie și pregatire profesională.

Ca urmare a acestei orientări, a fost posibilă formarea unei echipe tinere, foarte competitivă, angrenată intr-un proces continuu de perfecționare.

Compania are angajați cu pregătire multidisciplinară, din diverse domenii: chimie, inginerie, ecologie si geografie:

  • specialiști cu inaltă calificare in domeniu și experiență de peste 30 ani;
  • tineri absolvenți, cu licențe și masterate in domeniu;
  • personal angrenat atat in elaborarea studiilor, cat și in activitatea de teren;
  • coordonatorii de studii in domeniul Gospodăririi Apelor, absolvenți ai Universității de Construcții București, ai Facultății de Hidrotehnică și ai Facultății de Instalații.

Experiență

ECO SIMPLEX NOVA a efectuat, in calitate de elaborator, documentatii cuprinzand domenii diferite de activitate si cu grade variate de complexitate:

– evaluari de impact asupra mediului;

– bilanturi de mediu cu grad ridicat de dificultate;

– managementul deseurilor;

– documentatii tehnice pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire ape

– documentatii tehnice pentru obtinerea Acordului de preluare ape uzate;

– evaluari cantitative si calitative ale apelor uzate, evacuate in retelele de canalizare;

– studii privind poluarea solurilor si a apelor subterane;

– modelarea dispersiei poluantilor in ape de suprafata si ape subterane;

– planuri si programe (planuri urbanistice zonale, planuri urbanistice de detaliu, planuri urbanistice generale);

– formularea obiectivelor de mediu, cuantificate ca baza pentru strategii si programe ulterioare;

– studii de evaluare a riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact major asupra mediului inconjurator; evaluare, masuri si programe de prevenire;

– studii climatice si topoclimatice, in vederea amplasarii de obiective industriale, in raport cu sistematizarea teritoriala;

– studii privind reciclarea materialelor;despre-noi6

– monitorizarea nivelului poluarii atmosferice.

– evaluari privind nivelul de zgomot;

In cadrul societatii s-au desfasurat lucrari de conservare a patrimoniului cultural:

– Conservarea texaurului National de Timbre – beneficiar Banca Nationala a Romaniei.

– Conditii optime de expunere a operelor de arta in salile Muzeului National de Arta al Romaniei – beneficiar Muzeul National de Arta.

Parteneriate

– PROIECTUL Complexul Muzeal Bran – coordonat de Institutul National de Cercetare si Dezvoltare pentru Optoelectronica (INOE) în cadrul PROGRAMULUI CERES;

–  UTCB – Facultatea de Instalatii în PROIECTUL CEEX – MENER;

– “Evaluarea integrata a impactului factorilor antropici asupra calitatii apei din bazinul inferior al râului Arges pentru reconstructie ecologica –EVA

–  Institutului National de Cercetare si Dezvoltare pentru Optoelectronica (INOE) în PROIECTUL CEEX – MENER Tehnologii de mediu pentru observarea, prevenirea, atenuarea si restaurarea factorilor de mediu naturali si artificiali – TOP