Atestari si certificari

Atestari si certificari Eco Simplex Nova

Elaborare documentatii si studii pentru autorizarea activitatilor cu impact redus sau semnificativ asupra mediului.

ECO SIMPLEX NOVA ofera consultanta in domeniul protectiei mediului.

afla-detalii-atestari-si-certificari-eco-simplex-nova

Autorizatii de mediu

Autorizatii de mediu Eco Simplex Nova

Evaluari de mediu pentru planuri si programe cu efecte semnificative asupra mediului.

Memorii tehnice pentru toate tipurile de investitii.Studii de evaluare a impactului asupra mediului.

afla-detalii-autorizarii-de-mediu-eco-simplex-nova

Autorizatii gospodarire ape

Autorizatii gospodarire ape Eco Simplex NovaElaborari de documentatii tehnice pentru obtinerea avizului de gospodarire ape.

Elaborari de documentatii tehnice pentru obtinerea autorizatiei de gospodarire ape si studii in domeniul gospodaririi apelor.

afla-detalii-autorizarii-gospodarire-ape-eco-simplex-nova

Despre noi

despre-noi De la infiintare si pana in prezent, ECO SIMPLEX NOVA a cunoscut o evolutie continua, politica ei fiind orientata catre promovarea investitiilor in domeniile: resurse umane, tehnologie si pregatire profesionala.

Ca urmare a acestei orientari, a fost posibila formarea unei echipe tinere, foarte competitiva, angrenata intr-un proces continuu de perfectionare.

Compania are angajati cu pregatire multidisciplinara, din diverse domenii: chimie, inginerie, ecologie si geografie:

  • specialisti cu inalta calificare in domeniu si experienta de peste 30 ani;
  • tineri absolventi, cu licente si masterate in domeniu;
  • personal angrenat atat in elaborarea studiilor, cat si in activitatea de teren;
  • coordonatorii de studii in domeniul Gospodaririi Apelor, absolventi ai Universitatii de Constructii Bucuresti, ai Facultatii de Hidrotehnica si ai Facultatii de Instalatii.

 

ECO SIMPLEX NOVA a efectuat, in calitate de elaborator, documentatii cuprinzand domenii diferite de activitate si cu grade variate de complexitate:

- evaluari de impact asupra mediului;

- bilanturi de mediu cu grad ridicat de dificultate;

- managementul deseurilor;

despre-noi1

- documentatii tehnice pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire ape

- documentatii tehnice pentru obtinerea Acordului de preluare ape uzate;

- evaluari cantitative si calitative ale apelor uzate, evacuate in retelele de canalizare;

despre-noi2 despre-noi3

- studii privind poluarea solurilor si a apelor subterane;

- modelarea dispersiei poluantilor in ape de suprafata si ape subterane;

despre-noi4 despre-noi5

- planuri si programe (planuri urbanistice zonale, planuri urbanistice de detaliu, planuri urbanistice generale);

- formularea obiectivelor de mediu, cuantificate ca baza pentru strategii si programe ulterioare;

- studii de evaluare a riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact major asupra mediului inconjurator; evaluare, masuri si programe de prevenire;

- studii climatice si topoclimatice, in vederea amplasarii de obiective industriale, in raport cu sistematizarea teritoriala;

- studii privind reciclarea materialelor; despre-noi6

- monitorizarea nivelului poluarii atmosferice.

- evaluari privind nivelul de zgomot;

In cadrul societatii s-au desfasurat lucrari de conservare a patrimoniului cultural:

- Conservarea texaurului National de Timbre – beneficiar Banca Nationala a Romaniei.

- Conditii optime de expunere a operelor de arta in salile Muzeului National de Arta al Romaniei – beneficiar Muzeul National de Arta.

 Societatea noastra a fost partener : Eco Simplex Nova

- La PROIECTUL Complexul Muzeal Bran – coordonat de Institutul National de Cercetare si Dezvoltare pentru Optoelectronica (INOE) în cadrul PROGRAMULUI CERES;

- Al UTCB - Facultatea de Instalatii în PROIECTUL CEEX – MENER;

- “Evaluarea integrata a impactului factorilor antropici asupra calitatii apei din bazinul inferior al râului Arges pentru reconstructie ecologica –EVA

- Al Institutului National de Cercetare si Dezvoltare pentru Optoelectronica (INOE) în PROIECTUL CEEX – MENER Tehnologii de mediu pentru observarea, prevenirea, atenuarea si restaurarea factorilor de mediu naturali si artificiali – TOP