0213301166 / 0726688692 office@ecosimplexnova.ro

Avize / Autorizații gospodărire ape

  • Elaborări de documentații tehnice pentru obtinerea avizului de gospodărire ape.
  • Elaborari de documentații tehnice pentru obținerea autorizației de gospodărire ape și studii in domeniul gospodăririi apelor.
  • Masuratori și analize privind potabilitatea apei.
  • Masurători și analize privind calitatea apelor uzate evacuate în retelele de canalizare ale localităților sau direct in stațiile de epurare (NTPA 002/2005).
  • Masurători și analize privind calitatea apelor uzate evacuate in receptori naturali (NTPA 001/2005).

 

Eco Simplex Nova este partener cu laboratoare acreditate pentru efectuarea de analize ale factorilor de mediu.