service-eco-simplex-novaAtestari si certificari

Ca urmare a acestei orientari, a fost posibila formarea unei echipe tinere, angrenata intr-un proces continuu.

service-eco-simplex-novaAutorizatii de mediu

Elaborare documentatii si studii pentru autorizarea activitatilor cu impact redus sau semnificativ asupra mediului.

service-eco-simplex-novaLegislatie

OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

 service-eco-simplex-novaServicii

Elaborare documentatii si studii pentru autorizarea activitatilor cu impact redus sau semnificativ asupra mediului.

Despre noi

despre-noi De la infiintare si pana in prezent, ECO SIMPLEX NOVA a cunoscut o evolutie continua, politica ei fiind orientata catre promovarea investitiilor in domeniile: resurse umane, tehnologie si pregatire profesionala.

Ca urmare a acestei orientari, a fost posibila formarea unei echipe tinere, foarte competitiva, angrenata intr-un proces continuu de perfectionare.

Compania are angajati cu pregatire multidisciplinara, din diverse domenii: chimie, inginerie, ecologie si geografie:

  • specialisti cu inalta calificare in domeniu si experienta de peste 30 ani;
  • tineri absolventi, cu licente si masterate in domeniu;
  • personal angrenat atat in elaborarea studiilor, cat si in activitatea de teren;
  • coordonatorii de studii in domeniul Gospodaririi Apelor, absolventi ai Universitatii de Constructii Bucuresti, ai Facultatii de Hidrotehnica si ai Facultatii de Instalatii.

 

ECO SIMPLEX NOVA a efectuat, in calitate de elaborator, documentatii cuprinzand domenii diferite de activitate si cu grade variate de complexitate:

- evaluari de impact asupra mediului;

- bilanturi de mediu cu grad ridicat de dificultate;

- managementul deseurilor;

despre-noi1

- documentatii tehnice pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire ape

- documentatii tehnice pentru obtinerea Acordului de preluare ape uzate;

- evaluari cantitative si calitative ale apelor uzate, evacuate in retelele de canalizare;

despre-noi2 despre-noi3

- studii privind poluarea solurilor si a apelor subterane;

- modelarea dispersiei poluantilor in ape de suprafata si ape subterane;

despre-noi4 despre-noi5

- planuri si programe (planuri urbanistice zonale, planuri urbanistice de detaliu, planuri urbanistice generale);

- formularea obiectivelor de mediu, cuantificate ca baza pentru strategii si programe ulterioare;

- studii de evaluare a riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact major asupra mediului inconjurator; evaluare, masuri si programe de prevenire;

- studii climatice si topoclimatice, in vederea amplasarii de obiective industriale, in raport cu sistematizarea teritoriala;

- studii privind reciclarea materialelor; despre-noi6

- monitorizarea nivelului poluarii atmosferice.

- evaluari privind nivelul de zgomot;

In cadrul societatii s-au desfasurat lucrari de conservare a patrimoniului cultural:

- Conservarea texaurului National de Timbre – beneficiar Banca Nationala a Romaniei.

- Conditii optime de expunere a operelor de arta in salile Muzeului National de Arta al Romaniei – beneficiar Muzeul National de Arta.

 Societatea noastra a fost partener : Eco Simplex Nova

- La PROIECTUL Complexul Muzeal Bran – coordonat de Institutul National de Cercetare si Dezvoltare pentru Optoelectronica (INOE) în cadrul PROGRAMULUI CERES;

- Al UTCB - Facultatea de Instalatii în PROIECTUL CEEX – MENER;

- “Evaluarea integrata a impactului factorilor antropici asupra calitatii apei din bazinul inferior al râului Arges pentru reconstructie ecologica –EVA

- Al Institutului National de Cercetare si Dezvoltare pentru Optoelectronica (INOE) în PROIECTUL CEEX – MENER Tehnologii de mediu pentru observarea, prevenirea, atenuarea si restaurarea factorilor de mediu naturali si artificiali – TOP

 


CONTACT RAPID

Email:
Subiect:
Mesaj:
Calculati 2 + 8 = ?