service-eco-simplex-novaAtestari si certificari

Ca urmare a acestei orientari, a fost posibila formarea unei echipe tinere, angrenata intr-un proces continuu.

service-eco-simplex-novaAutorizatii de mediu

Elaborare documentatii si studii pentru autorizarea activitatilor cu impact redus sau semnificativ asupra mediului.

service-eco-simplex-novaLegislatie

OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

 service-eco-simplex-novaServicii

Elaborare documentatii si studii pentru autorizarea activitatilor cu impact redus sau semnificativ asupra mediului.

Legislatie

OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Avizul de mediu – planuri si programe

 • H.G. 1076/2004 - privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe (transpune in legislatia romana Directiva 2001/42/EC);
 • Ordin 995/2006 - pentru aprobarea listei planurilor si programelor care intra sub incidenta Hotararii Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe;
 • Ordin 117/2006 - pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe;
 • H.G. 564/2006 - privind cadrul de realizare a participarii publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul.

Avizul Natura 2000

 • OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;
 • Ordinul 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Acordul de mediu - proiecte

 • HG 445/2009 privind privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;
 • Ordinul 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;
 • Ordinul MAPM 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;
 • Ordinul MAPM 864/2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului in context transfrontiera si de participare a publicului la luarea deciziei.

Autorizatia de mediu

 • Ordinul MMDD 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu;
 • Ordin 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu.

Autorizatia integrata de mediu

 • OUG 152/2005 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr. 84/2006;
 • Ordinul MAPAM 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu modificat si completat prin Ordinul MMGA nr.1158/2005;
 • Ordinul MAPAM 36/2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

Autorizatia de Gospodarire a Apelor

 • Ordinul MMGA nr. 662/2006 - Procedura si competentele de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor;
 • Ordinul MMP 799/2012 privind aprobarea Normativului de continut al documentatiilor tehnice de fundamentare necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor.

CONTACT RAPID

Email:
Subiect:
Mesaj:
Calculati 2 + 8 = ?