0213301166 / 0726688692 office@ecosimplexnova.ro
OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Avizul de mediu – planuri si programe
 • H.G. 1076/2004 – privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe (transpune in legislatia romana Directiva 2001/42/EC);
 • Ordin 995/2006 – pentru aprobarea listei planurilor si programelor care intra sub incidenta Hotararii Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe;
 • Ordin 117/2006 – pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe;
 • H.G. 564/2006 – privind cadrul de realizare a participarii publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul.
Avizul de mediu – planuri si programe
 • H.G. 1076/2004 – privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe (transpune in legislatia romana Directiva 2001/42/EC);
 • Ordin 995/2006 – pentru aprobarea listei planurilor si programelor care intra sub incidenta Hotararii Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe;
 • Ordin 117/2006 – pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe;
 • H.G. 564/2006 – privind cadrul de realizare a participarii publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul.
Avizul Natura 2000
 • OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;
 • Ordinul 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.
Acordul de mediu – proiecte
 • HG 445/2009 privind privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;
 • Ordinul 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;
 • Ordinul MAPM 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;
 • Ordinul MAPM 864/2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului in context transfrontiera si de participare a publicului la luarea deciziei.
Autorizatia de mediu
 • Ordinul MMDD 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu;
 • Ordin 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu.
Autorizatia integrata de mediu
 • OUG 152/2005 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr. 84/2006;
 • Ordinul MAPAM 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu modificat si completat prin Ordinul MMGA nr.1158/2005;
 • Ordinul MAPAM 36/2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu.
Autorizatia de Gospodarire a Apelor
 • Ordinul MMGA nr. 662/2006 – Procedura si competentele de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor;
 • Ordinul MMP 799/2012 privind aprobarea Normativului de continut al documentatiilor tehnice de fundamentare necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor.