0213301166 / 0726688692 office@ecosimplexnova.ro

 

Elaborare documentatii si studii pentru obtinerea Avizelor / Acordurilor de mediu / Acordurilor integrate de mediu:

 • Evaluari de mediu pentru planuri si programe cu efecte semnificative asupra mediului;
 • Memorii tehnice pentru toate tipurile de investitii;
 • Studii de evaluare a impactului asupra mediului.

Elaborare documentatii si studii pentru autorizarea activitatilor cu impact redus sau semnificativ asupra mediului:

 • Fise de prezentare si declaratie;
 • Bilanturi de mediu;
 • Studii de evaluare a riscului.

Elaborare de documentatii si studii pentru obtinerea autorizatiilor integrate de mediu:

 • Formular de solicitare;
 • Raport de amplasament;
 • Bilant de mediu;
 • Proiect de program pentru conformare.

ECO SIMPLEX NOVA ofera consultanta in domeniul protectiei mediului:

 • Elaborari de documentatii si studii in domeniul gospodaririi apelor;
 • Masuratori si analize privind calitatea factorilor de mediu-aer, apa, sol;
 • Masuratori de zgomot.